Sunday, 20 December 2015

Koi Ek Square Inch

Kisi bhi deewar ka koi ek square inch chun lo. 

Koi bhi deewar. 

Woh deewar Rome mein bhi ho sakti hai aur Mohan Jo Daro mein bhi. 

Wo deewar Cheen ki bhi ho sakti hai aur meri Nani ke uss purane makaan ki bhi jo unheN partition ke baad unke ghar ke badle mein mila tha. 

Woh square inch, wohi ek square inch tumheN sau kahaniyaan suna sakta hai. 

Kahaniyaan jinke paatr ban rahe the, ghade ja rahe the ussi waqt jab woh square inch taameer kiya ja raha tha. 

Mazdoor, maalik, aurateN aur bachche unn kahaniyoN ke paatr the. JinheN kabhi likha nahiN gaya. 

Sirf uss square inch ne unheN ghatitt hote dekha hai. 

Chun lo koi bhi ek square inch.

No comments:

Post a Comment